Hur gör jag nu?

Att mista en nära vän eller anhörig är en av livets mest omvälvande händelser. Därför är det helt naturligt att du just nu känner dig osäker och orolig inför sådant som du ska ta hand om.

I skriften "Hur gör jag nu" tar vi upp många av dessa frågeställningar och besvarar dem. Skriften finns här i sin helhet, men om du hellre vill så kan du ladda ner den och andra skrifter som pdf här "Broschyrer och skrifter"