Gravvårdar

Något som förenar alla kulturfolk, sedan urminnes tider, är traditionen att markera våra begravningsplatser med minnesmärken och gravvårdar. I Sverige har förekommit allt ifrån likträn och dödsbrädor till gravkor, hällar och stenkistor.

Vi har bevarade vårdar av smidesjärn från 1600-talet och under 1800-talet var gjutjärn vanligt och industriproducerat. Oftast som staket eller kors.

Idag är gravstenar betydligt vanligare än exempelvis kors och materialet är också oftast sten eller granit.

Att gravsätta anhöriga och resa minnesmärken är ett bestående sätt att vårda minnet av de avlidna. Ofta blir gravplatsen en plats dit de efterlevande återvänder. I början för att bearbeta sorgen, så småningom för att bevara ett ljust minne av sina kära anförvanter.

Man kan ibland se vissa lokala traditioner när det gäller valet av gravvård, eftersom anhöriga ofta tar intryck och inspiration från de tidigare uppförda gravvårdarna på den lokala kyrkogården.

Vi på Begravningsbyrån Bengt Gustavsson kan självklart hjälpa er i valet av gravvård och vi har en mängd alternativ för påseende i kataloger på byrån.