Skriften "Inför livets slut"

Att planera inför sin egen bortgång är kanske i första hand en omtanke om de efterlevande. Omtanken att inte lämna anhöriga och vänner i osäkerhet om sina önskemål den dag då man inte längre kan ge uttryck för dem själv.

Med den här skriften vill vi hjälpa dig att tänka igenom och ge svar på de frågor som annars andra måste ta ställning till när du är borta. Inför livets slut tar upp ett stort antal frågor, från organdonation, gåvor och testamente till val av grav och hur du vill vara klädd i kistan.

Samma frågeställningar kommer igen i dokumentet Önskemål inför livets slut som du kan fylla i och arkivera efter att ha läst igenom skriften.