Pengar och värdehandlignar

Pengar till begravningen

Kostnaderna för begravningen betalas normalt inte av de anhöriga, utan tas från tillgångarna i dödsboet. Om du vill se till att det finns pengar undanlagda till begravningen, kan du teckna en försäkring eller öppna ett särskilt konto. Ibland finns det pengar avsatta till begravning i pensions- och livförsäkringar, exempelvis gruppförsäkring genom arbetet eller någon förening.

Värdehandlingar

Av hänsyn till de efterlevande är det en fördel om information om testamente, banktillgodohavanden/-skulder, försäkringar, medlemsskap i organisationer och föreningar, prenumerationer och andra åtaganden finns samlad på ett ställe, till exempel i det kuvert som hör till dokumentet Önskemål inför livets slut. Originaltestamente bör förvaras i bankfack.

Förvaring av dina önskemål

När du tänkt igenom och tecknat ner dina Önskemål inför livets slut bör du förvara dem så att det är lätt att hitta dem för de efterlevande.

Om du vill kan du också ge en kopia till en anhörig, eller till begravningsbyrån. Det är inte lämpligt att lägga kuvertet i ett bankfack, eftersom det kanske går en tid efter dödsfallet innan ett sådant öppnas.