Om oss

Begravningsbyrån har som målsättning att tjäna allmänheten under personligt ansvar. Det innebär att du som kund kan ställa mycket höga krav på oss. Du kan förvänta dig att vi fullföljer de uppdrag som anförtrotts oss med stor noggrannhet och engagemang.

Vi är också en av Sveriges 400 auktoriserade begravningsbyråer. De auktorisationskrav som ställs på oss medlemmar är bland annat en viss utbildningsnivå för alla medarbetare på byrån, samt en mängd etiska och praktiska regler som för dig som kund innebär att vi är ett tryggt val både vad gäller begravningsuppdrag såväl som familjerättsliga ärenden. SBF:s auktorisation är en kvalitetsstämpel i branschen.

Hos oss arbetar auktoriserade boutredare. Vi är specialutbildade av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för hjälpa dig med både dödsfallsjuridik och övrig familjejuridik som t.ex. testamente, samboavtal och framtidsfullmakt. För att en person ska få kalla sig auktoriserad boutredare krävs minst två års erfarenhet av boutredningar och därefter utbildning i flera steg, examination samt löpande vidareutbildning.