Testamente

Huvudregeln för att få upprätta ett testamente är att du ska ha fyllt 18 år. Det registreras inte hos någon av våra myndigheter vilket gör det viktigt att lämna testamentet hos en auktoriserad begravningsbyrå.
Där finns tjänsten ”Dokumentbevakning” som gör att de anhöriga underrättas vid dödsfall. Testamentet ska vara skriftligt och det ska undertecknas av testatorn i närvaro av två vittnen.
Du kan aldrig testamentera bort den laglott som ditt barn har rätt till men utöver det finns inga lagliga hinder för vad som får testamenteras.
För att inga tolkningsproblem eller bristfälligheter ska finnas är det alltid bra att ta hjälp professionellt.

Testamentet kan förklaras ogiltigt om det inte upprättats korrekt. Som testator kan du när som helst återkalla ditt testamente.