Gåvobrev

Gåvobrevet är ett dokument som upprättas för att bevisa att en gåva har givits.
När det gäller lös egendom som möbler mm krävs inget gåvobrev, däremot vid gåva av fastighet är det ett krav. Om du önskar kan du i brevet villkora din gåva.
För att gåvobrevet ska vara giltigt krävs det att det undertecknas av givare och tagare, har en beskrivning av gåvan samt dateras.

För att få information om vad som gäller vid gåva av mark och/eller fastighet är du välkommen att kontakta oss.