Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt ger du till en eller flera personer som du vill ska föra din talan gällande dina angelägenheter den dagen du inte kan det själv och du bestämmer själv vad fullmakten ska innefatta.
Det kan exempelvis vara löpande skötsel av dina ekonomiska förehavanden som att betala dina räkningar, sköta bankärenden.
Den får inte gälla frågor som att ingå äktenskap, upprättande av testamente eller liknande.

Framtidsfullmakten ska vara skriftlig och bevittnad av två personer.