Bouppteckning

När någon anhörig avlider är det mycket som ska ordnas och det kan vara svårt att komma ihåg allt. Personliga konton och abonnemang avslutas oftast inte automatiskt utan behöver sägas upp.
Dödsfall innebär normalt grund för att kunna avsluta ett abonnemang utan uppsägningstid. Finns autogiro måste du som anhörig själv stoppa det.
Det kan även hända att den avlidnes konton spärras tills bouppteckningen är klar och har registrerats hos Skatteverket. Bouppteckningen ska enligt lag skickas in till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet.

Det är viktigt att veta vad exakt man ska skicka in så nedan kommer några punkter.

  • Bouppteckningen i original.
  • En vidimerad kopia av bouppteckningen.
  • Eventuella testamenten.
  • Kallelsebevis till bouppteckningsförrättningen.
  • Originalfullmakt om det finns.