Arvskifte

Med arvskifte menas att man delar upp den avlidnes tillgångar mellan arvingarna.

Ett arvskifte sker efter att bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket och visar hur fördelningen av arvet ska fördelas mellan dödsbodelägarna.
Är ni överens kan ni fritt skifta boets tillgångar efter att alla skulder och begravningskostnader är betalda. Ärver du en fastighet måste ägarbytet anmälas till Lantmäteriet i form av en ny lagfart, det sker inte automatiskt.

Vill du veta mer om arvskifte och vad som gäller för just dig finns vi till er hjälp.