Lilla Claras minnesfond

Bakgrund

Till minne av Clara Engla Rebecca Lantz, som fick vistas på jorden tillsammans med oss under tre dagar, 28 december - 30 december 2003.

Grundare

Fonden är grundad av Claras morföräldrar, Viking och Birgitta Hankvist.

Juridisk hemvist

Lilla Claras minnesfond förvaltas och administreras av en för Insamlingsstiftelsen utsedd styrelse

Registrering och Tillsyn

Registrerings och tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen i Västmanlands län. Lilla Claras minnesfond har godkänd revisor för granskning av räkenskaperna och att fonden följer Stiftelseurkundens ändamål.

Ändamål

Fonden har till ändamål att hedra minnet av lilla Clara genom att stödja och stöta alla, som på något sätt förlorat sitt barn, syskon eller barnbarn under graviditeten, förlossningen eller spädbarnstiden. Genom fondens bidrag, kunna göra vardagen lättare för alla drabbade.

Målgrupp

Anslag ur fonden kan sökas av alla som förlorat sitt barn, syskon eller barnbarn under graviditeten, förlossningen eller spädbarnstiden. Upptagningsområde är hela Sverige.

Anslagets storlek

Anslag kommer att utgöras av fondens kapital och/eller kapitalavkastning. Lägsta belopp som årligen kommer att utdelas i anslag är ett vid varje ansökningstidpunkt bestämt belopp. Anslag kan komma att beviljas fler än en sökande.

Utdelningstidpunkt

Anslag från Lilla Claras minnesfond kommer första gången att utdelas den 12 december 2004. Där-efter kommer utdelning av anslag från Lilla Claras minnesfond att årligen utdelas den 12 december.

Ansökningar och Ansökningstidpunkt

Ansökan, ett vanligt brev, i enlighet med fondens ändamål, skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 december varje år, på nedanstående adress.

Nya fondmedel

Lilla Claras Minnesfond är öppen för ytterligare donationer, i fondens anda. I stället för blommor, vid sorg eller glädje och vid uppvakningar av olika slag, står fonden öppen. Nya medel insättes på fondens postgiro nr: 14 98 52-6

Fondens upphörande

Fonden upphör när inga sökanden har anmält intresse att erhålla anslag, tre ansökningstidpunkter i följd. I detta fall används kvarstående fondkapital som ett bidrag till Föreningen Läkare Utan Gränser.

Insamlingsstiftelsen Lilla Claras Minnesfond
Viking och Birgitta Hankvist
Sadelgatan 59   731 52 Köping
Tel: 0221-191 91, 070-661 83 01

Orgnr: 802424-2136
Postgiro nr: 14 98 52-6