Att dela sorgen

När någon dör påverkar det inte bara de allra närmaste, utan också dig som har en relation till den avlidne eller den avlidnes familj. Det kan vara i egenskap av vän, arbetskamrat, släkting, granne eller vårdpersonal.

När du är i den situationen uppstår förmodligen en rad frågor som rör såväl sorg som kontakten med de anhöriga och själva begravningen. Frågor som den här skriften försöker ge svar på.

I vårt moderna samhälle är döden inte så nära inpå oss som den var förr. För den skull har det inte blivit mindre viktigt att ha kunskaper om hur man ska bete sig i samband med ett dödsfall, snarare tvärtom. Kunskaperna hjälper oss hantera en av de händelser i livet som vi varken kan eller ska tränga undan.

Skriften innehåller också en del råd riktade till lärare och förskollärare, som råkar ut för att ett barn, ett barns förälder eller annan anhörig dör.

Vill du ett eller flera tryckta exemplar av "Att dela sorgen" för att ge till bekanta, är du välkommen att hämta dem hos oss på Begravningsbyrån Bengt Gustavsson. Bland de skrifter som du kan få kostnadsfritt från oss finns också "Hur gör jag nu?", som främst är avsedd för den som just mist en nära anhörig och måste ordna med de praktiska frågorna kring begravningen. Den och många andra skrifter kan du ladda ner som pdf och läsa direkt via "Broschyrer och skrifter"

Besök oss gärna

Även om inte dödsfallet har inträffat i din omedelbara närhet så kan det väcka många frågor. Vill du ha svar på dem personligen så är du varmt välkommen in till oss på byrån, så sitter vi ner i lugn och ro och pratar om det.